Uncubed
   

Driver Operations Associate (OPT Fleet Acquisition), HCMC

Lalamove, Ho Chi Minh City

See jobs at Lalamove

Duration: Full-Time


Lalamove is disrupting the logistics industry by connecting customers and drivers directly through our technology.  We offer customers a lightning fast and convenient way to book delivery and moving services whether they are at their home, at work or on the go. People talk about O2O, we live it.

Onto our eighth year as a start-up, now operating in Hong Kong, China, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam and the Philippines, our aspirations don’t stop there as our model has the ability to transform how goods moved in any city worldwide.

We are looking for a Senior Driver Operations Associate (OPT Fleet Acquisition), based in Ho Chi Minh City, Vietnam, with high energy, quick thinking individuals who can understand driver beliefs and requirements to create long lasting partnerships with our fleet. 

Mô tả công việc:

 • Lên ý tưởng, triển khai việc triển và mở rộng quy mô đối tác tài xế thông qua nhiều kênh tuyển dụng (cho cả tài xế 2 bánh & 4 bánh).
 • Chịu trách nhiệm quản lý, duy trì mối quan hệ hợp tác đối nội và đối ngoại:
 • Hướng dẫn đội tuyển dụng để đạt được kết quả đã đề ra;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với Đại lý/ Đội xe/ Đối tác tài xế và các đối tác liên quan khác.
 • Cộng tác với mọi người trong bộ phận Vận hành và những bộ phận khác trong công ty để trao đổi thông tin công việc, bảo đảm hiệu suất làm việc.
 • Theo dõi, phân tích các chỉ số thống kê để xác định và phát triển các kênh tuyển dụng cũng như các hoạt động liên quan, bao gồm: các chương trình khuyến khích, tìm kiếm các kênh hiệu quả tối ưu về mặt chi phí, phân bổ nhân lực, v.v.
 • Tham gia vào quá trình lên đơn hàng trên hệ thống, điều phối đơn hàng và lựa chọn đối tác phù hợp với đơn hàng.
 • Theo dõi, xử lý và nhận phản hồi về đơn hàng nếu có vấn đề phát sinh.
 • Khảo sát nhu cầu đối tác tài xế với những dịch vụ mới của công ty thông qua điện thoại (danh sách có sẵn).
 • Hỗ trợ nhận phản hồi từ đối tác tài xế qua các kênh thông tin.

Yêu cầu ứng viên:

 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong ngành Logistic hoặc công ty Ứng dụng gọi xe là một lợi thế.
 • Hướng ngoại, cởi mở, có khả năng tương tác với những người có lý lịch khác nhau (tuổi tác, kinh nghiệm, quốc tịch, lý lịch).
 • Có thái độ cầu tiến, nỗ lực đem lại những ý tưởng, giải pháp cho công ty.
 • Chủ động, có khả năng sắp xếp công việc.
 • Có trách nhiệm, khả năng linh hoạt, thích ứng tốt với công việc.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
 • Có kinh nghiệm sales/ vận hành là một lợi thế.

About Lalamove

About Lalamove Lalamove began life as EasyVan in December 2013. Founded by Chow Shing-Yuk, EasyVan was originally about leveraging the sharing economy and satisfying a specific logistical need - van hiring. The name EasyVan was conceived out of the desire for something catchy and easy to remember. Shortly after in July 2014, EasyVan expanded to Singapore, Thailand, Taiwan and numerous cities in Southeast Asia. "Lalamove" became a more appropriate name as the fleet of vehicles evolved from just vans, to motorcycles and trucks of varying sizes. In fact, "Lalamove it" has become the term synonymous with getting things delivered quickly and reliably, the Lalamove way. The Lalamove logistics platform has revolutionised van hiring call centers of old to being a process so streamlined, customers and drivers receive a match with each other within 12 seconds. Local deliveries are fulfilled at a breakneck 55 minutes, door-to-door. For drivers, Lalamove significantly optimises their fleet and route, maximising their earning potential. Lalamove applications are developed by Huolala Global Investment Limited, and are available online, Apple Appstore and Google's Play store. Find out the latest about Lalamove as a company and stay up-to-date through our blog and press releases.

Want to learn more about Lalamove? Visit Lalamove's website.